Ryszard Warta

Kujawy i Pomorze  - to nie tylko miejsce, z którym związany jestem od urodzenia, ale i kopalnia interesujących tematów: polityka samorządowa i infrastruktura, biznes i czas wolny, aktywność obywatelska i lokalna władza, zabytki i ich ochrona, lokalne tradycje i wezwania nowoczesności, media i opinia publiczna. Wierzę, że rzetelne, jakościowe dziennikarstwo to dobry sposób na informowanie o całym tym bogactwie.        

Artykuły