Polityka prywatności

Polityka prywatności 


1.    Informacje ogólne 


Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne, dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników  portalu kujawy-pomorze.info oraz powiązanych z nim profili  w mediach społecznościowych przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., który jest operatorem serwisu. 

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników, w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie i przez jakie podmioty jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o sposobie korzystania z serwisu i powiązanych z nim kont w mediach społecznościowych. 

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy lub powierzamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie przysługują mu prawa, w związku z przetwarzaniem jego danych. 

Polityka ma charakter ogólny i  prezentuje wybrane kwestie dotyczące ochrony danych. Jej uszczegółowieniem  mogą być dedykowane klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywał w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych działań  KPFR. 

2.    Administrator danych osobowych

Operatorem portalu kujawy-pomorze.info oraz administratorem Państwa danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu z siedzibą przy ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń, zwany również KPFR. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem email: rog@kpfr.pl lub biuro@kpfr.pl , nr tel. 56 475 63 05 lub 56 475 63 00.  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawie przetwarzania danych osobowych, można kontaktować się w następujący sposób:

•    listownie poprzez kierowanie korespondencji na adres siedziby Spółki,
•    elektronicznie poprzez zgłaszanie spraw na adres e-mail: iod@kpfr.pl.  

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w KPFR sp. z o.o. w Toruniu jest Pan Paweł Modrzejewski, zastępcą Inspektora jest Pani Izabela Walczak. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:iod@kpfr.pl.  Kontakt do zastępcy Inspektora Ochrony Danych: tel. 791 543 400.

3.    Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Przetwarzając Państwa dane działamy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – zwanego dalej RODO, jak również przepisami prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.),  ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r poz. 344 z późn.zm.)  oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawa telekomunikacyjnego. 

3.1.    Serwis internetowy 

Dane Użytkowników odwiedzających stronę internetową kujawy-pomorze.info oraz korzystających z dostępnych na niej usług i funkcjonalności (np. wysyłających do nas zapytanie lub zapisujących się na nasz newsletter), przetwarzamy: 

 

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu zawarcia i realizacji umowy), 
     
  • na podstawie na podstawie art 6 ust. 1 lit. e )RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania działania realizowanego w interesie publicznym  - jakim jest przekazywanie (udostępnianie) informacji, znajdujących się na interdyscyplinarnym regionalnym portalu  kujawy-pomorze.info., którego celem jest promowanie lokalnej gospodarki oraz działań i  wydarzeń, mających  wpływ na jej rozwój 
     
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności w celu prowadzenia działań statystycznych, analitycznych, dowodowych i archiwizacyjnych, by cały czas poprawiać jakość świadczonych usług przez KPFR oraz jakość i funkcjonalność działania portalu.
     

3.2.    Profile w mediach społecznościowych: Facebook,  Instagram , X 

Jeśli klikną Państwo ikonkę Facebook’a lub Instagrama, znajdującą się na naszej stronie internetowej, zostaną Państwo automatycznie przekierowani na odpowiednią platformę mediów społecznościowych, administrowaną przez firmę Meta Platforms, Inc, adres siedziby  1 Hacker WayMenlo Park, California 94025.  Administruje ona całościowo strukturą IT Facebooka i pozostałych powiązanych platform i technologii  (Instagram, Messenger, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal, Novi).  W Europie podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tych platformach jest Meta Platforms Ireland Ltd 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook i Instagram znajdą Państwo pod linkiem  https://www.facebook.com/privacy/policy.  

Właścicielem serwisu X jest natomiast  X corp z siedzibą w Stanach Zjednoczonych,  San Francisco, Kalifornia,  355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Informacje na temat przetwarzania danych przez X dostępne są pod linkiem   https://twitter.com/en/privacy.  


Z informacjami znajdującymi się na Naszych fanpage’ach możecie Państwo się zapoznać w każdym miejscu i czasie, używając odpowiednich aplikacji lub też przeglądarek internetowych.   


Jako Administrator Państwa danych, przetwarzanych w związku z prowadzeniem fanpage’y (kont) KPFR na Facebook’u, Instagramie lub platformie X  przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)  oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO), jakim jest prowadzenie interdyscyplinarnego regionalnego portalu, promującego gospodarkę i działania oraz wydarzenia, mające wpływ na jej rozwój,  w tym informowanie Państwa o naszej aktywności, promowanie różnych eventów, a także budowanie i utrzymywanie społeczności z nami związanej, np. w zakresie nawiązania z Państwem kontaktu i udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, przekazywania informacji o ważnych wydarzeniach gospodarczych, edukacyjnych, czy choćby kulturalnych, w których Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu bierze udział lub też zachęca Państwa do wzięcia w nich udziału. Celem przetwarzania jest także przybliżenie Państwu informacji, czym się zajmujemy oraz jakie realizujemy projekty, w tym projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Poprzez ogłaszanie różnych postów (informacji o wydarzeniach), chcielibyśmy również Państwu przybliżyć i przekazać informację o ciekawych projektach i ofertach innych podmiotów z Nami współpracujących, jak np. instytucji finansowych, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działającego przez swoją jednostkę, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czy też innych instytucji gospodarczych, edukacyjnych lub też kulturalnych. Państwa dane przetwarzane będą również w celu przeprowadzania konkursów lub rejestracji na dane wydarzenie, o ile oczywiście wyrażą Państwo taką wolę.  Rejestracje na dane wydarzenie  odbywać się będzie na podstawie i zgodnie z zamieszczonym każdorazowo regulaminem danego wydarzenia. Państwa komentarze pozostawione pod postami, informacje o reakcji na nasz post typu „polubienie”, częstotliwość odwiedzin naszych fanpage’y i polecenia  ich Państwa znajomym, będą dla Nas również bardzo cenne, w szczególności w celu prowadzenia działań statystycznych, analitycznych, dowodowych i archiwizacyjnych, by cały czas poprawiać jakość świadczonych usług przez KPFR, a także jakość i funkcjonalność działania i przekazywania informacji znajdujących się na naszych kontach w mediach społecznościowych. 


3.3.    YouTube


Jeśli klikną Państwo ikonkę YT – YouTube (link) znajdującą się na Naszej stronie internetowej, zostaną Państwo automatycznie przekierowani do serwisu internetowego prowadzonego przez Google LLC (dawnej GOOGLE Inc.) z siedzibą w USA i jego europejskim oddziałem prowadzonym przez Google Ireland Limited. Z informacjami i filmikami znajdującymi się na Naszym kanale YouTube’a możecie Państwo się zapoznać w każdym miejscu i czasie używając odpowiednich aplikacji lub też przeglądarek internetowych, logując się lub też nie, na tym serwisie multimedialnym. Przed zalogowaniem się lub założeniem konta na YouTube zalecamy zapoznanie się z m.in. Polityką prywatności (https://policies.google.com/privacy), warunkami korzystania z usług Google (https://policies.google.com/terms) oraz informacjami w jaki sposób YouTube zapewnia ochronę prywatności użytkowników (https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/our-commitments/pro…) przygotowanymi przez Google Ireland Limited.
Jako Administrator Państwa danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem kanału (konta) kujawy-pomorze.info na YouTube, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Państwa dane osobowe na YT przetwarzamy w celu informowania o Naszej aktywności, budowania i utrzymania społeczności z Nami związanej, czy nawiązania z Państwem kontaktu i udzielania odpowiedzi na Państwa pytania. Poprzez umieszczanie różnych filmów, filmików, prezentacji itp., chcemy Państwu przybliżać i przekazywać informacje o ciekawych projektach, wydarzeniach  i ofertach innych podmiotów z Nami współpracujących, jak np. instytucji finansowych, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działającego przez swoją jednostkę, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czy też innych instytucji gospodarczych, edukacyjnych lub też kulturalnych. Państwa dane przetwarzane będą również w celu przeprowadzania konkursów lub rejestracji na dane wydarzenie, o ile wyrażą Państwo taką wolę. Rejestracja na dane wydarzenie odbywać się będą na podstawie i zgodnie z zamieszczonym każdorazowo regulaminem danego wydarzenia. Państwa komentarze pozostawione pod filmami, informacje o „polubieniu” naszego konta, filmiku, wywiadu, a także częstotliwość odwiedzin Naszego kanału i polecenia go Państwa znajomym, będą dla Nas również bardzo cenne, w szczególności w celu prowadzenia działań statystycznych, analitycznych, dowodowych i archiwizacyjnych, by cały czas poprawiać jakość świadczonych usług przez KPFR, a także jakość i funkcjonalność działania i przekazywania (udostępniania) informacji znajdujących się na kanale YouTube kujawy-pomorze.info. 

4.     Rodzaje przetwarzanych danych
 

4.1.    Serwis  


Każdy użytkownik odwiedzający stronę internetową kujawy-pomorze.info oraz korzystający z dostępnych na niej usług i funkcjonalności powierza nam swoje dane osobowe. W związku z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej informujemy, że przetwarzamy dane, które zostaną przez Użytkowników pozostawione w ramach poruszania się po serwisie, jak np. adres IP, nazwa operatora dostawcy Internetu, język, strefa czasowa, prędkość połączenia, historia, częstotliwość i długość odwiedzin naszego serwisu oraz dane pozostawione w tzw. plikach cookies.


W wybranych funkcjonalnościach serwisu np. w formularzu zapisu na newsletter możliwe jest przekazywanie przez użytkowników danych osobowych (np. adres e-mail).  

4.2.     Profile w mediach społecznościowych Facebook,  Instagram , X


W ramach prowadzenia przez Nas fanpage’y , możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli dokonaliście np. subskrypcji, polubienia lub pozostawienia jakiegoś komentarza pod postem lub zdjęciem na fanpage. Mogą to być takie dane osobowe, jak np. imię i nazwisko/login/pseudonim, udostępniony przez Państwa wizerunek – zdjęcie profilowe, informacje dostępne w Państwa profilu publicznym oraz opublikowany nr telefonu, czy adres e-mail, pozostawiony komentarz i możliwie pozostawione przez Państwa w komentarzu dodatkowe dane osobowe, informacje o polubieniu lub też nie naszego fanpage’a, posta lub np. zdjęcia. A także dane pozostawione w opcji skontaktuj się z Nami, obserwuj, udostępnij lub też wyślij wiadomość. Oprócz tych danych dot. np. Państwa preferencji (polubień), przetwarzamy historię Państwa działań na naszym koncie (np. datę i godzinę wykonanych konkretnych czynności).


Przypominamy i uprzejmie prosimy o niepozostawianie i ujawnianie w komentarzach danych osobowych nadmiarowych, tj. niezwiązanych bezpośrednio z Państwa opinią lub też niezwiązanych z prowadzonym przez Nas kontem fanpage, postem, czy zdjęciem.  

Informujemy że treści naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym naruszające dobra osób trzecich  będą usuwane.  

4.3.    YouTube


W ramach prowadzonego przez Nas kanału na YT kujawy-pomorze.info możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli dokonaliście Państwo subskrypcji Naszego kanału lub też opublikowaliście Państwo swój komentarz pod którymkolwiek z filmów, czy prezentacji zamieszczonym na Naszym kanale. Przetwarzamy takie Państwa dane, jak np. imię i nazwisko/login/pseudonim, udostępniony przez Państwa wizerunek – zdjęcie profilowe, informacje dostępne w Państwa profilu publicznym oraz pozostawiony komentarz i możliwie pozostawione przez Państwa w komentarzu dodatkowe dane osobowe, informacje o polubieniu lub też nie naszego kanału, filmiku lub np. prezentacji, a także dane pozostawione w opcji subskrybuj, czy udostępnij. Oprócz tych danych dot. np. Państwa preferencji (polubień), przetwarzamy historię Państwa działań na naszym koncie (np. datę i godzinę wykonanych konkretnych czynności).


Przypominamy i uprzejmie prosimy o niepozostawianie i ujawnianie w komentarzach danych osobowych nadmiarowych, tj. niezwiązanych bezpośrednio z Państwa opinią lub też niezwiązanych z prowadzonym przez Nas kanałem, filmikiem, czy też prezentacją.


Informujemy że treści naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym naruszające dobra osób trzecich  będą usuwane.


5.    Odbiorcy danych


Dbając o bezpieczeństwo danych, KPFR obliguje się do odpowiedniej ochrony informacji dotyczących odwiedzających serwis kujawy-pomorze.info oraz powiązane profile w mediach społecznościowych. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przekazane na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów administracji publicznej, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. Ponadto Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również: Województwo Kujawsko-Pomorskiego – jako pełniący funkcję Właściciela Administratora, a także podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy w zakresie udostępnienia lub powierzenia przetwarzania danych, takie jak np.: firmy świadczące usługi IT, hostingu i cloud, w tym administratorzy poczty elektronicznej, firmy konsultingowe i świadczące usługi audytu, firmy projektujące, modyfikujące lub serwisujące stronę internetową Administratora.


Informujemy także, że odbiorcami Państwa danych przetwarzanych w ramach korzystania z naszych profili w mediach społecznościowych są właściciele tych platform,  którzy są ich odrębnymi administratorami, a o których informowaliśmy w punkcie 3.2. 


Odbiorcą Państwa danych przetwarzanych w ramach korzystania i odwiedzania kanału kujawy-pomorze.info  na platformie YouTube jest również spółka Google (w przypadku, gdy jesteście Państwo użytkownikiem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest to Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 6, Irlandia), który przetwarza Państwa dane jako administrator serwisu YouTube. Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google Ireland Limited można odnaleźć w Polityce prywatności oraz wskazanych przez Google Regulaminach pod adresem: (https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl). Zwracamy uwagę, że w oparciu o własne podstawy prawne spółka Google przetwarza Państwa dane we własnych celach. W szczególności spółka Google może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte we formularzu rejestracyjnym do założenia konta i w plikach cookiess osób odwiedzających kanał. Należy również pamiętać, iż spółka Google prowadzi wiele serwisów, aplikacji, narzędzi i programów ze sobą powiązanych. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę to istnieje możliwość w jednym miejscu (na jednym koncie) posiadać obraz i historię swoich czynności w określonych narzędziach (np. poczta Gmail, przeglądarka Google i wyszukiwarka Chrome, mapy Google, serwis YouTube – wszystkie te produkty należą do jednego właściciela).


Zwracamy uwagę, że Państwa dane osobowe pozostawione na platformach społecznościowych i platformie YouTube np. w komentarzach mogą być również widoczne i dostępne dla innych użytkowników ww. serwisów na zasadach uregulowanych w politykach prywatności tych portali oraz zgodnie z Państwa ustawieniami prywatności.  


6.    Okres przetwarzania danych

6.1.    Serwis internetowy kujawy-pomorze.info 


Państwa dane osobowe pozostawione w tzw. plikach cookiess będą przetwarzane na Państwa urządzeniu do momentu ich usunięcia za pomocą używanej przeglądarki internetowej.
Dane pozyskane w związku z Państwa aktywnością w Naszym serwisie, są przechowywane przez 30 dni, a następnie anonimizowane i archiwizowane.


6.2.    Profile w mediach społecznościowych Facebook,  Instagram , X 


Informujemy, iż  dane osobowe przekazywane nam na naszych profilach w mediach społecznościowych  będziemy przetwarzać do momentu ich usunięcia przez Państwa (np. poprzez usunięcie konta, komentarza, „polubienia”) lub też zablokowania Państwa konta przez KPFR lub właściciela danej platformy w przypadku korzystania z usług portalu niezgodnie z Regulaminem lub  Standardami społeczności lub do momentu zakończenia celu, dla którego opublikowaliśmy dany post/informację. Przeważnie jest to maksymalny okres 3 lat liczonych od zakończenia danego roku, w którym Administrator dane pozyskał.


Dodatkowo informujemy, iż dane zebrane nadmiarowo lub też dane osobowe (informacje), które są niezgodne z Regulaminem korzystania z danej platformy społecznościowej, czy  Standardami społeczności, będą przez Naszego pracownika usuwane na bieżąco (np. w ramach cyklicznego przeglądu komentarzy).
W przypadku dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora, w celach dowodowych, Państwa dane mogą być przetwarzane do momentu ustania przyczyny, dla których postępowanie zostało wszczęte (np. w momencie zaspokojenia roszczeń KPFR w przypadku Państwa działalności, czy aktywności niezgodnej z prawem lub szkodliwej).


6.3.    YouTube


Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane za pomocą prowadzonego kanału kujawy-pomorze.info  na platformie YouTube będziemy przetwarzać do momentu ich usunięcia przez Państwo (np. poprzez usunięcie konta, komentarza, „polubienia”) lub zablokowania Państwa konta przez KPFR, bądź spółkę Google (administratora) w przypadku korzystania z usług YouTube niezgodnie z Regulaminem, czy  innymi warunkami korzystania, lub do momentu zakończenia realizacji celów, dla których Państwa dane zostały pozyskane, lub też do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. 


Dodatkowo informujemy, iż dane zebrane nadmiarowo lub też dane osobowe (informacje), które są niezgodne z Regulaminem korzystania z YouTube, będą przez Naszego pracownika usuwane na bieżąco (np. w ramach cyklicznego przeglądu komentarzy).


W przypadku dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora, w celach dowodowych, Państwa dane mogą być przetwarzane do momentu ustania przyczyny, dla których postępowanie zostało wszczęte (np. w momencie zaspokojenia roszczeń KPFR w przypadku Państwa działalności, czy aktywności niezgodnej z prawem, szkodliwej lub godzącej w czyjeś dobro). 


7.    Dobrowolność podawania danych i uprawnienia osób fizycznych

Korzystanie z naszego serwisu, profili w mediach społecznościowych oraz kanału You Tube, a co za tym idzie podanie nam danych osobowych,  jest w pełni dobrowolne, jednakże w niektórych sytuacjach jest konieczne w celu otrzymania odpowiedzi od Administratora na Państwa pytanie/wniosek/skargę, a także konieczne w celu korzystania z funkcjonalności i użytkowania strony internetowej Administratora, kanału i treści publikowanych na YouTube, czy profilach w mediach społecznościowych, zgodnie z regulaminami odpowiednich platform.  


Informujemy, że na zasadach określonych w Rozporządzeniu RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do otrzymania kopii Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Aby skorzystać z ww. uprawnień wystarczy się z Nami skontaktować na adres zwykły lub mailowy wskazany na początku niniejszej Polityki prywatności, podając swoje dane (jak np. imię i nazwisko, czy pseudonim oraz dane do kontaktu), treść i sposób wykonania żądania oraz, o ile jest to możliwe, podanie również okoliczności, kiedy i w jaki sposób moglibyśmy wejść w posiadanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych.


Mają Państwo prawo również wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, działającego w Polsce przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


7.1.    Żądania w stosunku do danych zamieszczonych na profilach w mediach społecznościowych lub YouTube  


Informujemy dodatkowo, iż zgodnie z zawartymi umowami/porozumieniem w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z użytkowaniem i prowadzeniem profili w mediach społecznościowych to administratorzy tych platform odpowiadają za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-22 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez  te platformy, w związku ze wspólnym przetwarzaniem danych. Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu dołoży wszelkich starań oraz udzieli niezbędnych  informacji i pomocy przy spełnianiu Państwa żądania w tym zakresie. Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z „Regulaminem przetwarzania danych” (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update) oraz „Załącznikiem Administrator danych osobowych” (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum) oraz  https://policies.google.com/privacy. 


8.     Profilowanie i przesyłanie danych do państwa trzeciego


8.1.    Serwis internetowy 


Uprzejmie informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).


8.2.    Profile w mediach społecznościowych: Facebook,  Instagram , X

Uprzejmie informujemy, iż Państwa dane osobowe pozyskane w ramach prowadzenia fanpage’y w mediach społecznościowych nie będą przez nas, jako Administratora profilowane, jednakże, ze względu na prowadzoną działalność i politykę sprzedażową administratorzy tych platform mogą przekazywać dane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, np. do USA. Jest to czynność, na którą KPFR jako Administrator nie ma wpływu, przekazywanie danych do USA odbywa się co do zasady w oparciu o Data Privacy Framework. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w politykach prywatności tych platform oraz pod linkiem https://www.dataprivacyframework.gov/. 


8.3.    YouTube


KPFR jako Administrator danych nie profiluje Państwa danych i nie przekazuje pozyskanych danych osobowych w ramach prowadzonego kanału kujawy-pomorze.info na YouTube poza teraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże należy pamiętać, iż przetwarzanie danych osobowych w ramach kanału YouTube na ponadnarodowy charakter i dane mogą być przesyłane np. do USA. Spółka Google może przekazywać dane poza obszar EOG na podstawie właściwych przepisów prawa, umożliwiających takie transfery. Jest to czynność, na którą KPFR, jako Administrator danych, nie ma wpływu. Google Ireland Limited stosuje przepisy prawa zapewniające analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej, w tym zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych w celu zapewniania odpowiedniej ochrony danych podczas ich przesyłania poza EOG. Przekazywanie danych do USA odbywa się co do zasady w oparciu o Data Privacy Framework. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w politykach prywatności tych platform oraz pod linkiem https://www.dataprivacyframework.gov/ oraz pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl&gl=pl.

9.    Polityka plików cookies


9.1.    Czym są pliki cookies?


W celu usprawnienia działania strony internetowej kujwy-pomorze.info serwis może wykorzystywać tzw. pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.


Więcej informacji na temat tego czym są cookies można uzyskać pod adresem www.aboutcookiess.org  (w języku angielskim) oraz http://wszystkoociasteczkach.pl  (w języku polskim).


9.2.    Zarządzanie plikami cookies


Po wejściu na naszą stronę internetową użytkownik ma możliwość uzyskania informacji o rodzajach używanych przez nas plików cookies oraz zaakceptowania lub odrzucenia ich. Bez uprzedniej zgody użytkownika używamy tylko tych plików cookies, które są absolutnie niezbędne. Ponadto użytkownik może w każdej chwili zarządzać swoimi ustawieniami dotyczącymi plików cookies.


9.3.    Kategorie plików cookies i ich zastosowanie


Pliki cookies można podzielić na następujące kategorie w zależności od funkcji i przeznaczenia: niezbędne pliki cookies, statystyczne pliki cookies, funkcjonalne pliki cookies oraz marketingowe pliki cookies.


9.3.1.    Niezbędne pliki cookies 


Wykorzystywane są w celach technicznych. Umożliwiają korzystanie z serwisu.


9.3.2.    Funkcjonalne pliki cookies


Związane są z poprawą funkcjonalności serwisu, wykorzystywane w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, w tym mogą pomóc np. w rozpoznaniu urządzenia końcowego Użytkownika w celu wyświetlenia Serwisu w wersji mobilnej, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z urządzenia przenośnego takiego jak smartfon.


9.3.3.    Statystyczne pliki cookies


Wykorzystywane są w celach statystycznych i analitycznych. Pomagają nam mierzyć ruch na stronie i zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a także wykrywanie nadużyć.


9.3.4.    Marketingowe pliki cookies 


Wykorzystywane są do celów marketingowych oraz personalizacji reklam i a także powiązania Serwisu z profilami Usługodawcy w mediach społecznościowych. Te pliki cookies służą do optymalizacji reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz umożliwiają dostarczanie Użytkownikowi treści lepiej dopasowanych do jego zainteresowań, w tym np. określanie, gdzie użytkownik został przekierowany na stronę internetową.

Szczegółowa lista używanych plików cookies znajduje się poniżej:

tabela pliki cookies

1.    Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?


 

W każdej chwili użytkownik strony może dobrowolnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies, w tym zablokować pliki cookies w ustawieniach prywatności i plików cookies w wybranej przeglądarce czy usunąć wszystkie pliki cookies na urządzeniu poprzez wyczyszczenie historii przeglądania w swojej przeglądarce. Przydatne informacje w tym zakresie mogą znajdować się pod poniższymi adresami:


Dla przeglądarki Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Dla przeglądarki Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Dla przeglądarki Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w…
Dla przeglądarki Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookiess
Dla przeglądarki Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

10.    Zmiany polityki prywatności
 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu  zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy serwisu nie muszą zostać o tym fakcie powiadomieni.

11.    Ochrona danych osobowych


Wszystkie Nasze usługi są świadczone przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, które nieustannie chronią Państwa dane. Dane uzyskane w trakcie utrzymywania Naszych usług pozwalają nam wykrywać i automatycznie blokować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Jeśli wykryjemy coś podejrzanego, o czym Naszym zdaniem, a także w oparciu o odpowiednie przepisy prawa,  powinniście się Państwo dowiedzieć, poinformujemy Państwa o tym i pomożemy wykonać odpowiednie czynności w celu zwiększenia ochrony.
Dokładamy wszelkich starań, by chronić Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem do przechowywanych przez Nas informacji, ich modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem. Nasze działania obejmują m.in.:


•    Szyfrowanie przesyłanych danych, zapewniające ich prywatność,
•    Wprowadzanie szeregu zabezpieczeń, takich jak np. sprawdzanie zabezpieczeń, etapowość weryfikacji tożsamości,
•    Kontrolę procedur przetwarzania danych i informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do systemów,
•    Współpracę tylko ze sprawdzonymi i profesjonalnymi podmiotami w zakresie szeroko rozumianych usług informatycznych (IT, cloud, serwisem),
•    Ograniczanie dostępu do danych osobowych Państwa, tylko do pracowników, kontrahentów i przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, którzy posiadają nadane odpowiednie upoważnienia i zaciągnięte zobowiązania jak np. do zachowania poufności pozyskanych w ten sposób danych, czy pracy na danych tylko w niezbędnych zakresie i w szczególnych przypadkach.