O dywersji, sabotażu i innych zagrożeniach u kujawsko-pomorskiego wojewody

Region Raport
Biznes Ludzie
Wojewoda
Fot. K-PUW

Stan przygotowań do przywrócenia w Bydgoszczy delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niebezpieczeństwo potencjalnych działań sabotażowo-dywersyjnych na terenie województwa, czy monitorowanie przez straż pożarną składowisk odpadów – to niektóre tematy,  jakie pojawiły się na piątkowym (7. czerwca) posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołanym przez wojewodę kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla.      

Otwarcie delegatury planowane  jest na 1 lipca tego roku.  Za wzmocnieniem obecności Agencji w naszym regionie przemawia chociażby umiejscowienie ważnych elementów tzw. infrastruktury krytycznej, znacząca obecność wojska w regionie (m.in. Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Brodnica), ulokowanie struktur natowskich w Bydgoszczy, czy obecność spółek polskiego przemysłu obronnego, takich jak Belma, Nitrochem i Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy, czy Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu. „W tej części podkreślono także wzmożoną kontrolę wywiadowczą związaną z jednostkami wojskowymi i infrastrukturą krytyczną” – informują służby prasowe wojewody.  Przypomnijmy, w tej chwili poza centralą ABW w Warszawie działa pięć delegatur Agencji: w Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Białymstoku i Lublinie. 
 

O potencjalnych zagrożeniach i  sposobach przeciwdziałania mówili przedstawiciele wszystkich służb podległych reprezentowanej przez wojewodę administracji rządowej: „Wszystkie służby przedstawiły swój poziom przygotowania i podkreśliły wzmożoną czujność celem zapobiegania niepożądanym działaniom obcych służb. W trakcie rozmów poruszono także temat wzmożonej czujności na zdarzenia sabotażowo-dywersyjne”. 
 

Mowa była także o kontrolach tranzytu przez nasz kraj produktów spożywczych z Ukrainy i innych krajów. Jak informuje Urząd Wojewódzki, organy celno-skarbowe prowadzą codzienny monitoring w ramach programu SENT. Przeprowadzonych też zostało około 8 tys. kontroli, podczas których nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, a ilościowy poziom transportu zboża w naszym regionie nie odbiega o poziomów z ubiegłych lat. 
 

Z kolei przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przedstawili szczegóły systemu kontroli i działań prewencyjnych, jakimi objęte są wysypiska śmieci i składowiska odpadów.

 
Po niedawnym wykryciu ASF u padłego dzika w Szabdzie pod Brodnicą, wojewódzki lekarz weterynarii przedstawił analizę sytuacji. Jak podaje komunikat, zrealizowane zostały szczegółowe poszukiwania innych oznak istnienia wirusa, które jednak nie wykazały jego obecności. Prewencyjnie, restrykcjami dla rolników i myśliwych objęty został  obszar o promieniu 10 km.   

 

Czytaj także: