A jak zdrówko? ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie

Puls Dnia
Styl Życia
ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie
Fot. Freepik

Ciepiący na schorzenie kręgosłupa pracował na budowie. Inny „chory” pracował jako DJ w klubie, a jeszcze jeden posiadacz zwolnienia lekarskiego wyruszył na wycieczkę. ZUS podsumowuje ubiegłoroczne kontrole zwolnień lekarskich. Tych zakwestionowanych nie brakuje.

Liczby robią wrażenie: aż 177 mln zł wróciło do ZUS w wyniku kontroli zwolnień lekarskich. Taki był wynik sprawdzenia 461,2 tys. zwolnień.  Zakwestionowanych zostało 28,9 tys. z nich  - na kwotę 29,27 mln zł.  Natomiast z powodu ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego ZUS obniżył świadczenia o 147,67 mln  zł.
Kontrole obejmowały zarówno prawidłowość orzekania o niezdolności do pracy, jak i to, czy ubezpieczeni wykorzystują zwolnienie lekarskie zgodnie z ich celem. 

  
Jak to wyglądało w naszym regionie?  


Jak informuje Krystyna Michałek, regionalna rzecznik prasowa ZUS, w  województwie kujawsko-pomorskim,  bydgoski oraz toruński oddziały ZUS przeprowadziły blisko 33,9 tys. kontroli zwolnień - o 1,4 tys. więcej niż w 2022 roku.
- W  efekcie wydano 1,5 tys. decyzji, a kwota wstrzymanych z tego tytułu świadczeń chorobowych wyniosła 1,46 mln zł. ZUS obniżył także wysokość świadczeń po ustaniu zatrudnienia na kwotę 
7,41mln zł. Dotyczyło to 3,2 tys. osób. W sumie na Kujawach i Pomorzu w ubiegłym roku wstrzymano lub obniżono świadczenia chorobowe na kwotę 8,88 mln zł. W 2022 roku łączna kwota cofniętych lub obniżonych świadczeń w regionie przekroczyła 8,1 mln zł   - wylicza Krystyna Michałek.  
 

ZUS przypomina, że osoby, które niewłaściwie korzystają ze zwolnienia lekarskiego, mogą stracić prawo do świadczenia chorobowego za cały okres kontrolowanego zwolnienia. ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot. Jeśli natomiast okazuje się, że osoba sprawdzana przez lekarza orzecznika ZUS-u jest już zdrowa, zwolnienie lekarskie jest skracane.

„Chory” na budowie

Przypadki nadużywania zwolnień lekarskich są  bardzo  różne. Krystyna Michałek podaje m.in. przykłady pracownika, który na zwolnieniu pomagał w pracach budowlanych. Inny z kolei  - będąc na zwolnieniu – udzielał się przy organizacji imprez kulturalnych np. koncertów i festynów.