Do woja marsz! W Toruniu odbyła się uroczysta przysięga żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej ZDJĘCIA

Region Raport
Styl Życia
Przysiega wojskowa w Toruniu
Fot. Agencja Toruń

Kilkudziesięciu żołnierzy V turnusu Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej złożyło w sobotę (6 lipca) uroczystą przysięgę na placu apelowym w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema w Toruniu. Prezentujemy fotorelację z tego wydarzenia i wyjaśniamy, czym jest ten rodzaj służby wojskowej.


Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła nowy rodzaj służby wojskowej – dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Można odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej. Dobrowolną służbę kandydat rozpocznie od 27-dniowego szkolenia podstawowego. Poznaje zasady musztry, regulaminy wojskowe oraz nauczy się podstaw posługiwania się bronią. Ten okres zakończy się złożeniem przysięgi oraz wydaniem książeczki wojskowej. Żołnierze, którzy nie zdecydują się na kontynuowanie szkolenia, zostaną przeniesieni do rezerwy. Pozostali trafią na trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne, połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym.


Wojsko Polskie w regionie

W województwie kujawsko-pomorskim znajduje się ponad dwadzieścia jednostek Wojska Polskiego. Samych centrów rekrutacji jest sześć. Naszym region to przede wszystkim artyleria, logistyka i Wojska Obrony Terytorialnej. Na Kujawach i Pomorzu brak jednostek typowo bojowych, na przykład pancernych czy zmechanizowanych, ale znajdują się tu jednostki wszelkiego rodzaju wsparcia, czyli saperzy, chemicy czy logistycy.

Bydgoszcz to centrum logistyki w Wojsku Polskim. Mieści się tam Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, na którym spoczywa odpowiedzialność za wsparcie logistyczne polskich żołnierzy w kraju i za granicą. Jest to też ważny ośrodek natowski. Jest tam Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO i 3. Batalion Łączności NATO. Poza tym są w Bydgoszczy Centralna Grupa Działań Psychologicznych oraz 1. Polowy Szpital Wojskowy.

W Toruniu od lat 20. ubiegłego wieku szkolą się artylerzyści. Obecnie w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Pod miastem umiejscowiono podstawowy poligon artyleryjski. W Toruniu znajduje się Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, które zajmuje się przygotowaniem "terytorialsów" z całej Polski do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych. 6 Samodzielny Oddział Geograficzny z Torunia realizuje pomiary geodezyjne i topograficzne w terenie i opracowuje mapy numeryczne.

Ważną dla obronności jednostką jest Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie pod Grudziądzem, które kształci kadry na potrzeby jednostek liniowych całej Polsce. W strukturach CSL w Grudziądzu funkcjonuje Szkoła Specjalistów Pożarnictwa.

W Inowrocławiu ma swoją siedzibę 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych. Tam mieści się 56 Baza Lotnicza. Jest to ośrodek dowodzenia i naprowadzania.

4 Brodnicki Pułk Chemiczny zajmuje się ochroną chemiczną wojska, rozpoznaniem i likwidacją skażeń.

W Chełmnie i Inowrocławiu stacjonują wojska inżynieryjno-saperskie: 3 Pułk Saperów w Chełmnie i 2 Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu. Są to jednostki inżynieryjne tak zwanej rozbudowy i zabezpieczenia inżynieryjnego saperów i jednostki drogowo-mostowe. W każdej z tych jednostek znajduje się patrol saperski.

 

CZYTAJ WIĘCEJ: