Nowa perspektywa unijna dopiero się rozkręca, ale już teraz łączny budżet w otwartych naborach przekroczył kwotę 190,2 mld złotych

Region Raport
Biznes Region
UE
Fot. archiwum

Według stanu na 2 czerwca – jak podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 uruchomionych już zostało 1536 naborów do programów regionalnych i krajowych. Ich łączny budżet osiągnął poziom 190,2 miliarda złotych. Prawie cztery tysiące inwestycji ma już podpisane umowy. Łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi w nich 78,7 mld złotych, z czego 62,8 mld zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, przy czym to dopiero początek, bo ta ostatnia kwota to zaledwie 19,6 procent należnej Polsce alokacji środków z UE. 

Liczba wniosków o dofinansowanie unijnymi pieniędzmi w ciągu ostatnich 12 dni zwiększyła się prawie o 1 tysiąc i 2 czerwca osiągnęła liczbę 32 184. Dotyczą one projektów o łącznej wartości 266 mld, z kwotą dofinansowania unijnego na poziomie 204,2 mld zł. 


Nowa perspektywa unijna rozkręca się, natomiast poprzednia perspektywa 2014 – 2020 jest już na finiszu. Według stanu na początek czerwca, złożone  zostały 200 482 wnioski na łączną kwotę 939,9 mld złotych, wartość dofinansowania UE wyniosła 583,1 mld złotych. Liczba podpisanych umów z beneficjentami to 102 939, o łącznej wartość 594,9 mld zł. 352 mld z tej kwoty to udział funduszy UE (100, 4 proc. alokacji środków UE). 
Dla łatwiejszego oszacowania realnej wielkości tych miliardowych kwot, które z perspektywy zwykłego zjadacza chleba wydają się cokolwiek  abstrakcyjne, dodajmy:
 

  • tegoroczny budżet całego kraju, po stronie wydatków to 866 mld
  • budżet Bydgoszczy: 3,06 mld zł
  • budżet Torunia: 1,81 mld zl
  • budżet Grudziądza: 0,84 mld zł.

Jak informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, unijne budżety regionu w poprzednich perspektywach wynosiły:

  • 2,5 mld zł – 2004-2006
  • 16,2 mld zł – 2007-2013
  • 18,6 mld zł – 2014-2020