Młodzieżowy Dom Kultury w Fordonie po modernizacji. Pierwsze zajęcia zaplanowano już po wakacjach!

Region Raport
Biznes Ludzie
Autor
Młodzieżowy Dom Kultury w Fordonie po modernizacji
Fot. UMB

Od ponad trzech dekad w bydgoskim Fordonie działa tutejszy Młodzieżowy Dom Kultury. Modernizacja gmachu kosztowała 6,15 mln złotych, a 2,5 mln pochodziło ze środków unijnych. Jakie zmiany zaszły w trakcie przeprowadzonego remontu?

 

Remont gmachu MDK w Fordonie jest już na ostatniej prostej. Firma PUBR przy ul. Krysiewiczowej jeszcze przez okres wakacyjny będzie dopinać wszelkie niuanse związane z przebudową. Przypomnijmy, że z placówki korzystają głównie dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Od momentu rozpoczęcia działalności liczba stałych uczestników zajęć mieści się w granicach 1200 – 1400 osób.

 

Remont Domu Kultury. Co się zmieniło?

W trakcie prac budowlanych zajęcia tymczasowo odbywały się przede wszystkim przy ul. Gawędy. W trakcie przeprowadzki do zmodernizowanej siedziby placówka doposaży jeszcze część pomieszczeń w nowoczesny sprzęt. 

- Jestem pewien, że po modernizacji fordoński „emdek” będzie cieszył się jeszcze większą popularnością – mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. - Sprzyjać temu będą zmodernizowane przestrzenie oraz nowe wyposażenie. Satysfakcję sprawia też fakt, że to kolejna inwestycja, która pomoże nam ograniczać zużycie energii. Równie istotne jest, że tworzymy miejsca przyjazne dla wszystkich i pozbawione architektonicznych barier. To nasz kolejny krok w budowie miasta przyjaznego, otwartego i tolerancyjnego.  

Tak jak wspomniał prezydent Bydgoszczy - budynek po modernizacji zużywać będzie mniej energii, a wszystko to dzięki jego termomodernizacji czy instalacji energooszczędnego oświetlenia LED. Ponadto prace obejmowały także:

 • wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,
   
 • przebudowę i rozbudowę schodów zewnętrznych z budową fosy ze schodami,
   
 • adaptację pomieszczeń po byłej kuchni na potrzeby związane ze statutową działalnością (piwnica + parter)przystosowanie piwnicy i parteru dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach, w tym budowa platformy dla osób poruszających się na wózkach, 
   
 • przebudowę sanitariatów,
   
 • poszerzenie niektórych otworów drzwiowych oraz poszerzenie wiatrołapu wejścia głównego wraz z wymianą stolarki;
   
 • przebudowę zadaszeń wejść do budynków,
   
 • przebudowa świetlików piwnicznych,
   
 • rozbudowę zewnętrznej instalacji deszczowej,
   
 • przebudowę instalacji grzewczej, wod.-kan.,
   
 • budowę instalacji wentylacji mechanicznej i centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej,
   
 • energooszczędną instalację oświetlenia LED,
   
 • budowę nowych rozdzielnic, przebudowę instalacji elektrycznej, budowę instalacji fotowoltaicznej,
  dostosowanie obiektu do wymogów p.poż. 

Dzięki inwestycji w placówce pojawią się nowe sale dydaktyczne i funkcjonalne m.in. pracownia krawiecka oraz sala multimedialna. Przebudowane zostały pracownie plastyczna i instrumentalna. Powstał także pokój nauczycielski.

 

CZYTAJ WIĘCEJ: