Zdrowie, ekologia, drogi, działalność gospodarcza. Jakie projekty wsparł samorząd województwa? Uroczyste podpisanie umów w ramach FEdKP, RPO i PROW

Biznes Region
Biznes Ludzie
Autor
Wręczanie umów. Marszałek Piotr Całbecki
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Spora grupa beneficjentów i spore wsparcie. W środę, 29 maja, w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu uroczyście podpisywano umowy o dofinansowanie projektów, finansowanych z programów Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaczęło się jednak od wykorzystania przez marszałka Piotra Całbeckiego okazji do powyborczych gratulacji dla tych lokalnych samorządowców, którzy przyjechali na spotkanie. Później uroczyście wręczano dofinansowanie. Warto tu dodać, że dla części beneficjentów spotkanie było wyjątkowo miłe. Wcześniej wystartowali oni w konkurach, ale nie otrzymali dofinansowania z braku środków. Po podsumowaniu wsparcia, kiedy okazało się, że części środków nie wykorzystano, mogli je otrzymać.

Kto dostał dofinansowanie?

14 instytucji i osób – w ramach Lokalnych Grup Działania – otrzymało wsparcie na różne inicjatywy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. I tak na przykład Gmina Zakrzewko (Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”) otrzymało 126 286 zł na rozbudowę placu zabaw w Zakrzewku, a Fundacja ZAZ Przyjezierze (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego") z gminy Jeziora Wielkie (powiat mogileński) dostało 161 746 zł na stworzenie cyfrowej pracowni kultury, promującej LSR z dostępem do lokalnego dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem narzędzi wirtualnej rzeczywistości. Wsparcie samorządu województwa popłynęło zresztą na bardzo wiele różnorodnych projektów, związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej, od usług remontowych po obsługę eventów.

W ramach PROW dofinansowanie otrzymała również gmina Łysomice, na przebudowę drogi w Kamionkach dużych (ponad 1,4 miliona zł).

Uroczyście podpisano też umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Gmina Dobrcz dostała ponad 826 tys. złotych dofinansowania na modernizację istniejącej przepompowni ścieków w Augustowie.

Wręczono też umowy w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, czyli już z nowej unijnej perspektywy. Beneficjenci to gmina Dragacz, gmina Lubanie, Powiat Mogileński i Gmina Miasta Toruń, a projekty dotyczą programów prozdrowotnych i proekologicznych (modernizacje lokalnych ciepłowni w budynkach użyteczności publicznej w gminie Lubanie).

Gdzie szukać beneficjentów?

Szczegółowy wykaz beneficjentów znaleźć można w oficjalnym serwisie Urzędu Marszałkowskiego: kujawsko-pomorskie.pl