Wieloletnie doświadczenie w obronie interesów firm. Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Biznes Wsparcie
Autor
Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa/FB

Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa ma bardzo długą historię siegającą 1875 roku. Wówczas to funkcjonowała w naszym regionie izba niemiecka, ale z silnymi polskimi konotacjami. Dopiero w 1920 roku instytucja stała się w pełni polska. Jej główny polem działania była odbudowa i dalszy rozwój Polski północnej. W 1950 r. izby rozwiązano ze względu na komunistyczne pojęcie centralnego zarządzania. Instytucję przywrócono do życia w 1989 r. w czasie ponownego rozkwitu prywatnych firm. 


Polityka działalności IPH na terenie regionu Kujaw i Pomorza jest egalitarna tzn. każde przedsiębiorstwo ma bezpośredni wpływ na rozwój tej instytucji. Do zadań IPH należy głównie obrona interesów jej członków. Ponadto Izba posiada partnerów na wszystkich kontynentach. Zapewnia to znakomity przepływ informacji gospodarczych i ofert handlowych.


Izba deklaruje obronę interesów członków w dziedzinach:

  • interpretacji prawa o zamówieniach publicznych przez władze wszystkich szczebli tak aby firmy lokalne miały jak największe szanse uczestnictwa w realizacji inwestycji podlegających przetargom,
     
  • ułatwień dla rozwoju i finansowania lokalnej przedsiębiorczości ze strony rad gmin, organizacji pomocy dla małych i średnich ich przedsiębiorstw i banków,
     
  • jak najszerszego wpływu na kształt prawa gospodarczego a szczególnie podatkowego poprzez stałe oddziaływanie na parlamentarzystów i administrację centralną,
     
  • walki z nieuczciwą konkurencją szczególnie taką, która godzi w interesy członków prowadzących rzetelną działalność gospodarczą tworzenie konkurencyjnych związków przedsiębiorców lokalnych gwarantujące im trwały rozwój.

 

Prezes: Piotr Terlecki


Dane teleadresowe: 
ul. Rumińskiego 6
85-030 Bydgoszcz
tel.: 52 322 22 79, e-mail: iph@iph.bydgoszcz.pl