Przyszłość unijnego rolnictwa tematem debaty marszałka Piotra Całbeckiego z członkami Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE w Europejskim Komitecie Regionów

Puls Dnia
Region Raport
Autor
marszałek Piotr Całbecki
Fot. Mieszko Matusiak / UMWKP

Nowa wspólna polityka rolna musi rozwiązać obecne problemy. Przyszłość unijnego rolnictwa jest tematem dzisiejszej (9 lutego) debaty marszałka Piotra Całbeckiego z członkami Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE w Europejskim Komitecie Regionów (COTER). Spotkanie jest kolejnym elementem konsultacji, służących wypracowaniu ostatecznego kształtu opinii Komitetu Regionów w tej kwestii.


- Przygotowywany nowy kształt wspólnej polityki rolnej ma na celu przezwyciężenie obecnych problemów nawarstwiających się w Europie. Warto zdawać sobie sprawę, że te trudności wynikają z niedostatecznej skuteczności obecnie obowiązującego modelu –  podkreśla marszałek Piotr Całbecki, który, obok przewodniczącej Komisji Zasobów Naturalnych w Europejskim Komitecie Regionów (NAT) Isildy Gomes, odpowiada za przygotowanie opinii jako współsprawozdawca. - Dokument będzie jednym z kluczowych dla przyszłości rolnictwa w krajach Wspólnoty.

Dzisiejsza debata w COTER jest ważna, bo ta komisja zajmuje się m.in. kwestiami związanymi z polityką spójności oraz budżetem i wieloletnimi ramami finansowymi Unii Europejskiej.

Zatwierdzenie projektu opinii przez NAT spodziewane jest 22 marca, przyjęcie przez Komitet Regionów ostatecznej wersji dokumentu podczas czerwcowego (19.06) posiedzenia plenarnego.

 

W artykule wykorzystano materiały Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.