Przyciąganie inwestorów i dbanie o rozwój ich firm. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego

Biznes Wsparcie
Autor
#
BARR

BARR to instytucja otoczenia biznesu, spółka komunalna realizująca m. in. zadania samorządu terytorialnego z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej Miasta. Zajmuje się, m.in. pozyskiwaniem nowych projektów inwestycyjnych i bieżącą obsługą projektów rozwojowych przedsiębiorców, stymulowaniem rozwoju gospodarczego, innowacyjności, przedsiębiorczości, kształceniem kadr, wspieraniem zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym start-upów i tworzenia nowych miejsc pracy.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.:

  • prowadzi profesjonalną obsługę projektów inwestycyjnych w mieście w formule „one stop shop”,
  • prowadzi internetową bazę ofert inwestycyjnych, która zawiera szeroką propozycję terenów i obiektów o różnorodnym przeznaczeniu i wielkości,

  • oferuje przedsiębiorstwom z Bydgoszczy i terenu wszystkich gmin należących do stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz możliwość zarejestrowania swojej firmy oraz bezpłatnego korzystania z bazy firm w regionie,

  • doradza w zakresie możliwości korzystania z różnych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców i osób myślących o założeniu działalności gospodarczej, 

  • organizuje bezpłatne szkolenia i konferencje, m.in. z zagadnień prawnych, księgowych, HR, marketingu, zarządzania i miękkich kompetencji biznesowych. Uczestnicy mogą liczyć na wskazówki odnośnie prowadzenia działalności i dostępnego wsparcia oraz na wymianę doświadczeń i networking,

  • pobudza ducha przedsiębiorczości na lokalnym rynku, oferując instrumenty, które kompleksowo wspierają osoby planujące rozpocząć swoją przygodę z biznesem. Cyklicznie organizuje spotkania z przedsiębiorczością, symulacje prowadzenia biznesu oraz warsztaty z rejestrowania działalności gospodarczej, opracowania modelu biznesowego czy tworzenia biznesplanu.

 

Prezes: Edyta Wiwatowska


Dane teleadresowe:
ul. Unii Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
tel. 52 585 88 23, e-mail: barr@barr.pl