Pozyskuje partnerów zagranicznych i chroni interesy firm regionalnych. Kujawska Izba Przemysłowo-Handlowa we Włocławku

Biznes Wsparcie
Siedziba Kujawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Włocławku
Mariusz Załuski

Od wielu lat Kujawska Izba Przemysłowa-Handlowa zrzesza przedsiębiorców z Włocławka oraz byłego województwa włocławskiego. 


Do głównych zadań KIPH należą usługi informacyjne, doradcze, szkoleniowe, podatkowe i wiele innych na rzecz rozwoju firm. Izba nawiązała również współpracę m.in. z regionalnymi towarzystwami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi, a także organizacjami ogólnonarodowymi i międzynarodowymi.


Pozyskiwanie nowych parterów jest jednym z priorytetów działalności statutowej KIPH. Przedstawiciele różnych branż zagranicznych współpracują z Izbą na polu technologicznym czy finansowym. Co ważne - KIPH znajduje również rynki zagraniczne dla eksportu wyrobów i usług oferowanych przez regionalne podmioty gospodarcze. Podobnie - jak w przypadku innych izb handlowych - tak i tu, za priorytet Izba stawia sobie reprezentowanie i ochronę interesów gospodarczych firm oraz prezentowanie potrzeb samorządowych władzom lokalnym.


 

Prezydent - Maria Palińska 


Dane teleadresowe:
ul. Kruszyńska 37/39
87-800 Włocławek
kom. +48 796 495 111, e-mail: kiph2@wp.pl