Pomagają firmom z regionu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Biznes Wsparcie
Autor
#

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych działa w regionie od dawna. Powstał z inicjatywy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2002 roku.

Celem działalności Spółki jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego mających siedzibę lub koncentrujących swoją działalność gospodarczą na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez ułatwianie im dostępu do kredytów, pożyczek, gwarancji oraz umów leasingu i factoringu oferowanych przez banki oraz inne instytucje finansowe.

W ostatnich latach działalność Spółki koncentruje się głównie na wsparciu firm biorących udział w postępowaniach przetargowych: wystawiamy poręczenia zapłaty wadium, poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi oraz zapłaty zaliczki. 


 

Prezes: Monika Szelc

Dane teleadresowe:
ul. Przedzamcze 8
87-100 Toruń
e-mail: kpfpk@kpfpk.pl