Obowiązek rejestracji pojazdów i wyższe kary za brak OC - to czeka kierowców od stycznia 2024 roku.

Region Raport
x
Fot. 123rf

1 stycznia wchodzą w życie zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przed nami m.in. bardziej rygorystyczne zasady rejestracji samochodu oraz podwyżki kar za brak OC.


Obowiązek rejestracji

Ważna zmiana dla nabywców pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Do końca tego roku mogą oni zgłaszać do urzędu sam fakt nabycia samochodu.

Od 1 stycznia 2024 r. właściciel pojazdu będzie miał obowiązek złożenia wniosku o rejestrację w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia:

 • nabycia na terytorium RP,
 • sprowadzenia na terytorium RP z terenu państwa członkowskiego UE,
 • dopuszczenia do obrotu w przypadku sprowadzenia na terytorium RP z terenu państwa niebędącego członkiem UE.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami termin na dokonanie powyższych czynności wynosi odpowiednio 90 dni.

W związku z tym przestaje funkcjonować obowiązek zawiadamiania o nabyciu pojazdu, gdyż jego miejsce zajmuje obowiązek rejestracji pojazdu w wyznaczonych prawem terminach. Bez zmian pozostaje obowiązek zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Należy go dopełnić w terminie 30 dni od daty sprzedaży pojazdu.


Kary za brak rejestracji pojazdu w terminie

Od początku 2024 r. zmianie ulegną także wysokości opłat za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu lub brak zawiadomienia o jego zbyciu.

Od 1 stycznia właściciele pojazdów, którzy nie złożą wniosku o rejestrację w terminie 30 dni, zapłacą karę 500 zł. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami będzie to już 1000 zł. Przy opóźnieniach powyżej 180 dni ustawa zwiększa wysokość tych kar do odpowiednio 1000 i 2000 zł.

Osoby, które nie zawiadomią o zbyciu pojazdu w odpowiednim terminie, otrzymają karę pieniężną w wysokości 250 zł. Zbycie pojazdu najlepiej zgłosić na platformie ePUaP lub przesyłać wypełniony wniosek z kserokopią dokumentu sprzedaży pocztą.


Wyższe kary za brak OC

Wzrost kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia samochodu związany jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia. W niektórych przypadkach w przyszłym roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może wezwać do zapłaty grubo powyżej 12 tys. zł.

Kary za brak OC do 3 dni od 1 stycznia 2024:

 • 1700 zł - samochód osobowy,
 • 2550 zł - samochody ciężarowe, ciągniki ciężarowe i autobusy,
 • 280 zł - pozostałe pojazdy.

Kary za brak OC od 4 do 14 dni od 1 stycznia 2024:

 • 4240 zł - samochód osobowy,
 • 6370 zł - samochody ciężarowe, ciągniki ciężarowe i autobusy,
 • 710 zł - pozostałe pojazdy.

Kary za brak OC powyżej 14 dni od 1 stycznia 2024:

 • 8480 zł - samochód osobowy,
 • 12730 zł - samochody ciężarowe, ciągniki ciężarowe i autobusy,
 • 1410 zł - pozostałe pojazdy.


Kolejne zmiany w 2024 r.

Opisane zmiany to oczywiście nie koniec nowości czekających na kierowców w 2024 r.

 • 14 marca - konfiskata pojazdu nietrzeźwego kierowcy.
 • 10 czerwca - automatyczne wyrejestrowanie pojazdów, które nie miały ważnego badania technicznego i OC przez ostatnie 10 lat.
 • 1 lipca - kolejny wzrost kar za brak OC.