- Nie ma rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami a zrealizowanymi działaniami - twierdzą autorzy raportu z wykonania programów ochrony środowiska w województwie kujawsko-pomorskim

Biznes Region
x
Fot. 123rf

Sejmik zapoznał się z raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017–2020 z perspektywą na lata 2021-2024 oraz Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022–2030.

Przeprowadzona analiza oraz ocena stanu środowiska i zmian tego stanu wykazała, że przyjęte cele i działania kierunkowe zostały zrealizowane w różnym stopniu.

Przyczynami tego zróżnicowania były przede wszystkim:

  • niedostateczna ilość środków uruchomionych na dofinasowanie,
  • niedostatek środków na wkład własny (głównie dotyczy samorządów lokalnych),
  • opóźnienia w realizacji niektórych programów np. programu regionalnego, KPO, programów branżowych,
  • brak działań Rządu RP w niektórych dziedzinach np. w zakresie zwiększenia retencji, przeciwdziałaniu skutkom suszy, realizacji inwestycji drogowych.

 

Wyniki przeprowadzonej oceny

- Przeprowadzona analiza celów programu ochrony środowiska i działań kierunkowych zrealizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2021 i 2022 nie wykazała żadnych rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami a zrealizowanymi działaniami - czytamy w raporcie. - Niedostateczne wykonanie działań w niektórych "obszarach interwencji" np. ochrony powietrza czy gospodarowania wodami należy zakwalifikować do przyczyn obiektywnych tj. braku wystarczającej ilości środków finansowych.


Edukacja ekologiczna

Autorzy raportu analizowali także edukację ekologiczną w regionie. Ocenili, że jest prowadzona w sposób bardzo urozmaicony i oferuje bardzo bogatą ofertę. Edukację w tym zakresie prowadzą samorządy wszystkich poziomów, ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, organizacje, fundacje. Jednocześnie na poziomie wojewódzkim nie wykształcił się podmiot, który koordynowałby zasady, formy i zakres edukacji ekologicznej realizowanej przed różne podmioty.

W raporcie postulowane jest zwiększenie puli środków na dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gdyż w roku 2022 na te cele przeznaczono tylko około 4% całej puli Funduszu. Finansowanie edukacji ekologicznej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie powinno skupić się głównie na finansowaniu działań realizowanych przez własne jednostki Województwa. Wsparcie dla innych jednostek powinno być realizowane w ograniczonym stopniu z budżetu województwa, a przede wszystkim z funduszy celowych.