Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan

Biznes Wsparcie
Autor
#
Fot. nadesłane

Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan jest organizacją pracodawców, która zrzesza firmy z regionu Kujaw i Pomorza. Jednocześnie NZP ściśle współpracuje z Konfederacją Lewiatan. 

 

Instytucja jest Partnerem projektów:

 • "Wsparcia na starcie" - jego cele to rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementy rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.
 • "Fundusz dostępności" - w ramach projektu możliwa jest realizacja przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych.

 

- Budujemy klimat dla biznesu poprzez współpracę z administracją, uczelniami i instytucjami otoczenia biznesu. Integrujemy środowisko przedsiębiorców, szkolimy, prowadzimy networking. Od lat walczymy o inwestycje w infrastrukturę w regionie: drogową, kolejową i wodną. 

Reprezentujemy naszych członków w gremiach takich jak: 

 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, 
   
 • Rady Rynku Pracy, 
   
 • Komitet Monitorujący Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza
     

Prezes zarządu: Roman Rogalski

Dane teleadresowe:
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101, 
85-862 Bydgoszcz
tel. 504-297-093, 503-487-364, 
email: sekretariat@nzp.org.pl