Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biznes Wsparcie
Autor
#
Fot. 123rf

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-P COIE) oferuje wsparcie informacyjne/doradcze dla inwestorów oraz JST z województwa kujawsko-pomorskiego w całym procesie obsługi inwestycji. 


W ramach usług inwestycyjnych współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), której jest certyfikowanym regionalnym partnerem, informuje inwestorów o warunkach podejmowania działalności gospodarczej i inwestowania w województwie kujawsko-pomorskim, oferuje oferty inwestycyjne typu greenfield (tereny inwestycyjne) i brownfield (hale , magazyny) oraz organizuje bezpłatne szkolenia dla pracowników zajmujących się obsługą inwestora 
w regionalnych JST. 


K-P COIE pomaga również przedsiębiorcom z regionu kujawsko-pomorskiego 
w internacjonalizacji ich działalności, świadcząc usługi informacyjne/doradcze o charakterze eksportowym. W ramach świadczonych usług eksportowych m.in. aranżuje spotkania b2b 
z udziałem przedsiębiorców, wspiera promocję firm z sektora MŚP na zagranicznych rynkach oraz organizuje bezpłatne wydarzenia dla eksporterów.