Kanał Bydgoski przejdzie kompleksową rewitalizację. Powstanie konkretny plan

Region Raport
Biznes Region
#
Fot. Tomasz Czachorowski dla UMWK-P

Jeden z symboli Bydgoszczy ma zostać poddany rewitalizacji. Mowa o powstałym w XVIII wieku Kanale Bydgoskim. Już na wiosnę rozpoczną się konsultacje społecznej w tej sprawie.

 

W ciągu minionego roku na terenach otaczających Kanał Bydgoski dokonało inwestycji wartych 10 milionów złotych. Wybudowano m.in. drogę pieszo rowerową pomiędzy Flisami i Osową Górą i umocniono brzeg Starego Kanału. Do tego bydgoszczanie regularnie zgłaszają propozycje związane z Kanałem Bydgoskim do budżetu obywatelskiego.

Aby wszystkie działania związane z upiększaniem Kanału Bydgoskiego były lepiej skoordynowane, to władze Bydgoszczy chcą przygotować plan działań nad kanałem terenie miasta. Magistrat zlecił już koncepcję zagospodarowania terenu.

- Ciężko nie widzieć zainteresowania Kanałem Bydgoskiego. W ostatnich latach dzieje się wiele inwestycji, aby ta tkanka zabytkowa nie niszczała, a także przeniesie Muzeum Kanału Bydgoskiego do nowej siedziby. Łącznie w cztery lata wydamy blisko 20 milionów złotych na realizację zadań związanych z rewitalizacją. Kanał to studnia bez dna, bo zawsze znajdziemy coś do zrobienia. Jednak chcemy nakreślić konkretny plan działań - mówił zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel.

 

Co zakłada koncepcja?

Koncepcja zagospodarowania otoczenia Starego Kanału Bydgoskiego i części Nowego Kanału Bydgoskiego zakłada działania związane z troską o historię m.in. wzmacniać kompozycję przestrzenną Kanału Bydgoskiego poprzez działania konserwatorskie związane z zachowaniem jak najwyższych walorów śluz brzegów kanału, zabudowy towarzyszącej i najbliższego otoczenia kanału. Zostanie położony nacisk na inwestycje związane z pracami konserwatorskimi, utrwalaniem historii kanału.

Z punktu widzenia przyszłości ważne będzie podzielenie obszaru na różne strefy oraz określenie miejsc, w których może znajdować się nowe wyposażenie. Do tego ujednolicone mają zostać oprawy oświetleniowe i elementy małej architektury. Mieszkańcom spodobać się mogą też iluminacje podkreślające ceglane ściany śluz i wyznaczenie miejsc dla wędkarzy.

- Chcemy przy Rondzie Grunwaldzkim wyraźnie zaakcentować, gdzie zaczyna się Kanał Bydgoski. Ustawimy barkę z tablicą pokazującą, co było kiedyś. W propozycjach koncepcyjnych szukamy miejsc atrakcji w pewnym oddaleniu od kanału. Przestrzeń przy samym kanale ma zostać bardziej naturalna z pożądanymi formami zieleni - opowiedział twórca koncepcji Janusz Pulikowski.

Koncepcja zagospodarowania zostanie przedyskutowana z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych, które mają zostać przeprowadzone wczesną wiosną przyszłego roku. Gdy wejdzie w życie, to wszystkie nowe inwestycje będą musiały być zgodne z opracowaniem.

 

Historia Kanału Bydgoskiego

Cały Kanał Bydgoski mierzy 24,77 km. Stary Kanał Bydgoski został wybudowany w latach 1773-1774 I połączył Brdę i Noteć. Jest jednym z najstarszych tego typu obiektów kraju. Aktualnie trwają starania, aby Kanał Bydgoski trafił na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Istotnym krokiem ku temu ma być uznanie kanału pomnikiem historii.

- Dzisiaj mamy zupełnie inną funkcję Kanału Bydgoskiego niż ta pierwotna. O ile kiedyś służył jako element gospodarczy, to teraz szukamy jego nową funkcję rewitalizując go. Ta koncepcja ma skanalizować energię, która wytworzyła się wokół Kanału Bydgoskiego - powiedział kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego Tomasz Izajasz.