Emerytura w 2024 roku. Kiedy najlepiej odejść z pracy? Te miesiące są najkorzystniejsze

Puls Dnia
Region Raport
Autor
#
Fot. 123rf

Odejście na świadczenie emerytalnej we właściwym terminie nie jest bez znaczenia. Wiąże się to ze znacznie wyższą emeryturą. Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2024 roku?

 

Najważniejsze przed przejściem na emeryturę jest złożenie wypowiedzenia. Najlepiej zrobić to jeden lub dwa dni przed końcem danego miesiąca. Ponadto należy do końca miesiąca złożyć wniosek o emeryturę oraz świadectwo pracy. Przy takich terminach złożenia dokumentów - seniorzy otrzymają za ten miesiąc całą pensję i całą emeryturę. 

 

Wniosek o emeryturę. Jak złożyć


Aby przejść na emeryturę w Polsce, musisz spełnić określone warunki ustalone przez system emerytalny. Oto kroki, które należy podjąć:

  • Wiek emerytalny: Aktualnie wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak te limity ulegają zmianom i będą stopniowo podnoszone w kolejnych latach. Sprawdź aktualne limity wieku emerytalnego, aby dowiedzieć się, jakie obowiązują w momencie twojej planowanej emerytury.
     
  • Okres składkowy: Aby uzyskać emeryturę, musisz mieć odpowiedni okres składkowy. Ogólnie rzecz biorąc, jest to łączny czas, przez który byłeś ubezpieczony i opłacałeś składki na ubezpieczenia społeczne. Obecnie okres składkowy wynosi 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Jednak można to zmieniać w zależności od dekretów dotyczących emerytur.
     
  •  Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS): Przed planowaną datą emerytury musisz zgłosić się do najbliższego biura ZUS, aby złożyć wniosek o emeryturę. Wniosek o emeryturę można złożyć też drogą internetową lub drogą pocztową Poza wnioskiem należy dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty i zaświadczenia o okresach zatrudnienia.
     
  •  Wysokość emerytury: Wysokość emerytury zależy od wielu czynników, takich jak wysokość zarobków, okres składkowy i indywidualne uwarunkowania. Możesz skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie ZUS, aby obliczyć przybliżoną wysokość emerytury, którą możesz otrzymać.

 

Co ważne jeżeli wniosek składany jest przez internet, to wówczas należy podpisać go podpisem elektronicznym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. ZUS ma natomiast 30 dni na wydanie decyzji w sprawie emerytury od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

 

Emerytura 2024. Kiedy najlepiej odejść

Najkorzystniejszymi miesiącami na przejście na emeryturę będzie styczeń oraz luty. Co ma na to wpływ? Przede wszystkim składki, które osoba ubezpieczona zgromadziła na swoim koncie, będą zwaloryzowane zarówno roczną, jak i kwartalną waloryzacją, przy czym zgodnie z założeniami rządu waloryzacja ta ma wynieść co najmniej 12,3 proc. W styczniu i lutym obowiązywać będą już nowe tablice życia ZUS, które są znacznie bardziej korzystniejsze dla seniorów, ponieważ uwzględniają one nadmiarowe zgony z okresu pandemii.

W mniej korzystnej sytuacji są osoby, które ukończą 60 i 65 lat w marcu, ponieważ wówczas nie zostaną oni objęci roczną waloryzacją. Jednocześnie nadal skorzystają z korzystniejszych tablic i będą mieli prawo zarówno do trzynastej, jak i czternastej emerytury. Najgorsza sytuacja dotknie osoby urodzone w kwietniu i maju. Nie skorzystają one z waloryzacji, ani z trzynastki. Tablice zus-owskie także nie będą już dla nich korzystne. Warto, aby tacy seniorzy poczekali z przejściem na emeryturę do lipca, ponieważ wtedy ich kapitał zostanie powiększony o drugą, roczną waloryzację.