Dbałość o gospodarkę regionu i ułatwienia dla przedsiębiorców. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

Biznes Wsparcie
Autor
#
Fot. TARR

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego działa na rzecz rozwoju gospodarczego regionu kujawsko — pomorskiego. Szczególną uwagę zwraca z kolei na potrzeby przedsiębiorców w procesie integracji z Unią Europejską.


Spółka w tym obszarze wspiera zgłaszające się do niej firmy i przedsiębiorstwa poprzez m.in.:


- podnoszenie konkurencyjności gospodarki, 
- przygotowanie przedsiębiorstw i struktur otoczenia biznesowego do współpracy z instytucjami Unii Europejskiej,

- pomoc w dostosowaniu małych i średnich przedsiębiorstw do wymogów rynku europejskiego,
- ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do nowoczesnych technologii produkcji i metod zarządzania.
TARR działa także na polu współpracy przedsiębiorstw i firm z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi. Akcjonariuszami spółki są trzy podmioty: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Gmina Miasta Grudziądz.


Warto dodać, że to właśnie TARR odpowiada za inicjatywę i projekt powstania w 2005 roku Parku Technologicznego. Toruńskie lewobrzeże stało się doskonałym zapleczem dla firm z branży teleinformatycznej. 


- Tworzymy odpowiednie środowisko dla innowacyjnych projektów biznesowych. W 2013 roku otworzyliśmy nowoczesne centrum przetwarzania danych Exea Data Center - jak możemy przeczytać na stronie internetowej instytucji.


Warto dodać, że Toruński Park należy do Konsorcjum Parków Technologicznych w Polsce.

Dane teleadresowe:
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
tel.(56) 699 55 00, e-mail: sekretariat@tarr.org.pl