Co się dzieje z kredytami? Zaostrzenie polityki banków, zwłaszcza wobec MŚP. Jaka sytuacja będzie w II kwartale? Analiza Narodowego Banku Polskiego

Puls Dnia
Biznes Region
Autor
m
Fot. 123rf

Co się działo na polskim rynku kredytowym w I kwartale 2024 roku? Przede wszystkim zaostrzono politykę kredytową, właściwie we wszystkich segmentach rynku, ale w największym stopniu dla MSP. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. Najciekawsze jak zawsze są oczywiście prognozy na II kwartał tego roku.

Zaczynając jednak od I kwartału – jakie były przyczyny bardziej rygorystycznej polityki banków?

Dlaczego banki zaostrzyły politykę?

- Głównymi przyczynami tego zaostrzenia były: perspektywy makroekonomiczne, jakość portfela kredytowego i wzrost ryzyka branży. Zmianom polityki kredytowej towarzyszył istotny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, spowodowany wstrzymaniem dopłat z programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”. Jednocześnie wzrósł popyt na kredyty konsumpcyjne i kredyty dla dużych przedsiębiorstw. – czytamy w analizie NBP.

Autorzy raportu podkreślają, że „wzrost zapotrzebowania na finansowanie związane z fuzjami i przejęciami przyczynił się do wzrostu popytu ze strony dużych przedsiębiorstw, szczególnie na kredyt długoterminowy, przy braku istotnych zmian popytu ze strony sektora MŚP”. Dodajmy, że w I kwartale nie zmieniły się specjalnie warunki udzielania kredytów mieszkaniowych. Spadł za to popyt na nie, głównie z powodu wstrzymania dopłat z programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. Zaostrzono za to kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, banki zwiększyły marżę dla kredytów obarczonych większym ryzykiem oraz wymagania dotyczące zabezpieczenia kredytu. Jednocześnie na kredyty konsumpcyjne wzrósł popyt. 

Co nas czeka w II kwartale?

- Na II kwartał 2024 roku banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw, krótkoterminowych kredytów dla MŚP oraz kredytów mieszkaniowych, a także złagodzenie kryteriów dla kredytów konsumpcyjnych i utrzymanie ich bez zmian w przypadku kredytów długoterminowych dla MŚP. – piszą eksperci w analizie NBP.

Generalnie banki oczekują spadku popytu na kredyty krótkoterminowe dla MŚP i kredyty mieszkaniowe, za to wzrostu popytu w pozostałych segmentach rynku.

Ile mamy w Polsce banków?

Jak podaje serwis bankradar.pl, w 2024 roku w polskim sektorze bankowym funkcjonuje 30 banków komercyjnych, a także 503 banki spółdzielcze oraz 35 oddziałów zagranicznych banków i instytucji kredytowych.

Kompletna sieć liczy aż 5206 oddziałów bankowych oraz 2574 filie i inne punkty obsługi klienta, w których pracuje ponad 142 tys. osób.