Adam Szponka, dyrektor kujawsko-pomorskiego ROPS, będzie trzecim wiceprezydentem Torunia

Puls Dnia
Region Raport
Autor
m
Fot. Andrzej Goiński dla UMWKP

Adam Szponka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, będzie trzecim wiceprezydentem Torunia.

Adam Szponka to znany menedżer, od lat kierujący różnymi instytucjami. Był m.in. zastępcą dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim (zarządzał komórką UM odpowiedzialną za realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-13), był członkiem Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, członkiem rad nadzorczych (obecnie jest przewodniczącym rady nadzorczej Exea Data Center). Jest absolwentem ekonomii na UMK.

W Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Adam Szponka zajmował się wieloma różnymi projektami. Między innymi wprowadzał w życie regionalny system teleopieki wraz z utworzeniem Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum. Współtworzył też regionalne Partnerstwa na rzecz rozwoju społecznego, zajmował się również w efektywny sposób sprawami ekonomii społecznej. W obszernej rozmowie na ten temat  z portalem kujawy-pomorze.info (czytaj TUTAJ) mówił między innymi: 

"Ekonomia społeczna z założenia skierowana jest do osób wykluczonych społecznie. Wykluczonych z różnych przyczyn – takich jak niepełnosprawność, bezdomność czy długotrwałe bezrobocie. I zadaniem ekonomii społecznej jest to, żeby tych ludzi – mówiąc kolokwialnie – wyłapać i aktywizować, włączać w różne przedsiębiorstwa społeczne. Rzecz w tym, żeby włączenie społeczne połączone było z ekonomizacją, żeby nie pozostać na etapie płacenia świadczeń."

"A czy jest jakaś grupa, która się najlepiej "sprawdza"? Myślę, że to raczej kwestia osobowościowa. Dużą uwagę poświęcamy osobom niepełnosprawnym, to dla nas obecnie priorytet. Jednak muszę tu dodać, że wciąż w jeden łańcuch nie jest połączony cały system wspierania osób niepełnosprawnych – łańcuch, w którym ostatnim elementem jest ekonomia społeczna, a poniżej są warsztaty terapii zajęciowej czy zakłady aktywizacji zawodowej. Taki łańcuch kończyłby się tym, że osoba po takich procesie aktywizacji zawodowej wchodzi automatycznie do jakiegoś podmiotu ekonomii społecznej. To byłby stan idealny, ale tak się nie dzieje. 

"Nasz poziom rozwoju ekonomii społecznej to poziom wspierania bardzo wielu małych podmiotów, skupiających po kilka osób. A naszym zadaniem, na poziomie województwa,  jest zbudowanie takiego klimatu, żeby te podmioty jak najdłużej utrzymały się na powierzchni albo znalazły swoją niszę i dalej funkcjonowały. (…) Trend, który dzisiaj obserwujemy, polega na tym, że staramy się połączyć finansowanie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej  z popytem na usługi społeczne, zwłaszcza usługi opiekuńcze. Mamy coraz więcej osób starszych, popyt na te usługi ciągle rośnie – no to skoncentrujmy nasze wysiłki na podmiotach ekonomii społecznej, które poruszają się w tej branży".

Przypomnijmy, że dwoje zaprezentowanych już wcześniej wiceprezydentów to: Rafał Pietrucień, dotychczasowy dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza w Urzędzie Marszałkowskim oraz Dagmara Zielińska, wcześniej pełniąca obowiązki dyrektora Toruńskiego Centrum Usług Społecznych.