Do 400 tys. złotych na zeroemisyjnego dostawczaka i nawet do 750 tys. na zeroemisyjną ciężarówkę – projekty nowych form wsparcia z NFOŚiGW

Puls Dnia
Biznes Region
Dotacje na zakup zeroemisyjnych ciężarówek
Fot. 123.rfr

 Cztery nowe projekty proekologicznego wsparcia powstały w Narodowym Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotyczą one dopłat dla firm na zakup lub leasing zeroemisyjnych pojazdów dostawczych i ciężarówek oraz na budowę i rozbudowę stacji ładowania dla transportu ciężkiego. Z dwóch pozostałych programów korzystać  będą mogły osoby prywatne – rolnicy, a także osoby zainteresowane budową małych, przydomowych elektrowni wiatrowych.

Na razie to tylko projekty – przesłane  do akceptacji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu finansującemu prorozwojowe programy Unii Europejskiej.

Pieniądze i zeroemisyjny transport 

Okrągły 1 miliard złotych ma być w  budżecie programu wsparcia zakupu i leasingu zeroemisyjnych pojazdów kategorii N2 i N3. Program ma być przeznaczony dla przedsiębiorców. Dotacje będzie można zdobyć na zakup lub leasing  nowych, nierejestrowanych wcześniej pojazdów.

  • do 400 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny  kategorii N2 (pojazdy do przewozu ładunków o masie całkowitej  powyżej 3,5 tony, ale nie większej niż 12 ton. 
  • do 750 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N3  (pojazdy do przewozu ładunków o masie całkowitej  powyżej 12 ton).

Dotacja zależeć ma o wielkości przedsiębiorstwa:

  • do 30 proc. kosztów kwalifikowanych dla dużej przedsiębiorstwa,
  • do 50 proc. w przypadku średniego przedsiębiorstwa, 
  • do 60 proc. w przypadku małego przedsiębiorstwa.


Nabór wniosków  zaplanowany jest na lata 2024-2028 lub do wyczerpania środków.

Na stacje ładowania


Przedsiębiorcy będą mogli także skorzystać z dotacji do budowy lub rozbudowy infrastruktury do ładowania  transportu ciężkiego. Dotyczy to stacji budowanych przy trasach TEN-T, centrach logistycznych i terminalach intermodalnych.

  • moc ładowania na dotowanej stacji  nie może  być mniejsza niż 350 kW.
  • wysokość dotacji na  budowę i rozbudowę wynieść może nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych   

      
Na ten cel przeznaczonych ma być 2 miliardy złotych, przy czym co najmniej 80 proc. budżetu pójść ma na wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego, zlokalizowanych  wzdłuż sieci TEN-T, a do 20 proc. na stacje w centrach ogistycznych lub terminalach   intermodalnych.
 

Na wiatraki 
 

W programie „Moja elektrownia wiatrowa” uzyskać będzie można dotacje na małą przydomową elektrownię wiatrową i magazyn energii.  Z tej pomocy mogą skorzystać osoby prywatne. 

  • Limit dofinansowania to 50 proc. kosztów, nie więcej niż 30 tys. zł na jedną instalację elektrownie wiatrowej (nie więcej niż 5 tys. na 1 kW generowanej mocy),   
  • limit dofinasowania dla magazynu energii  to 50 proc. kosztów, ale nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn o pojemności minimalnej 2kWh,  
  • przydomowe elektrownie nie mogą  być wyższe niż 30 m, maksymalna moc to 20 kW i służyć mają domowym potrzebom energetycznym  właściciela.

Dla rolników

Czwarty z projektowanych programów to kolejna edycja realizowanego już programu „Energia dla wsi”, z budżetem zwiększonym do 3 miliardów zł (1 mld na formy zwrotne, 2 mld na dotacje bezzwrotne). 
Wsparcie dotyczy inwestycji w OZE, takich jak elektrownie wodne,  instalacje  wytwarzania energii z biogazu rolniczego, magazyny energii  - na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Ze wsparcia skorzystać mogą  spółdzielnie energetyczne i jej członkowie będący przedsiębiorcami oraz rolnicy.