Stawia na rozwój firm i współpracę z instytucjami regionu. Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji

Biznes Wsparcie
Autor
Siedziba Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji

Sejmik Województwa powołał Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji w 2013 roku. Agencja zajmuje się przede wszystkim promocją regionu w obszarze wiedzy i innowacji. Jednym z jej priorytetów jest też równomierna współpraca z władzami regionu, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi. Ponadto agencja odpowiada za rozwój i wsparcie przedsiębiorstw. 

Warto nadmienić, że KPAI ma także w swoim dorobku, w ramach współpracy ze szkołami w regionie, cztery edycje konkursu dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Mój Innowacyjny Wynalazek”. Celem konkursu jest m.in. promocja kreatywności wśród dzieci i młodzieży, zainteresowanie doskonaleniem ich umiejętności technicznych oraz wyłonienie najlepszej pracy konkursowej przedstawiającej pomysł na innowacyjny wynalazek.

 

 

 

Prezes: Maciej Krużewski

Dane teleadresowe:
ul. Szosa Chełmińska 30
87-100 Toruń
tel. 56 661 17 11, e-mail: biuro@kpai.pl